Câu đố: bạn có thể xác định những kỳ quan thiên nhiên này không?

Thế giới là một nơi tuyệt đẹp. Từ các sông băng khổng lồ đến các thành tạo đá khác trên thế giới, có rất nhiều cảnh quan kỳ lạ và tuyệt vời để khám phá. Nhưng có bao nhiêu kỳ quan thiên nhiên mà bạn đã đánh dấu vào danh sách nhóm của bạn? Làm bài kiểm tra này để đưa kiến ​​thức của bạn vào bài kiểm tra:

Để LạI Bình LuậN CủA BạN