Câu đố: bạn có thể khớp sách với vị trí không?

Bookworms, những người yêu thích văn học và các nerds mới - chúng tôi đã nghĩ ra bài kiểm tra cuối cùng. Bạn có thể kết hợp những cuốn sách này với đúng vị trí không?

Để LạI Bình LuậN CủA BạN