Câu hỏi: bạn có thể đánh vần các tên địa điểm phức tạp này một cách chính xác không?

Reckon bạn muốn được trao vương miện nhà vô địch của con ong chính tả du lịch cuối cùng? Đã đến lúc tìm hiểu. Chúng tôi đã biên soạn một số tên địa danh sai chính tả và cung cấp cho bạn bốn tùy chọn cho mỗi tên. Chúng tôi đã tốt bụng - bạn sẽ không tìm thấy Eyjafjallajökull hoặc Thiruvananthapuram ở đây - nhưng một số có thể không đơn giản như họ nhìn ...

Để LạI Bình LuậN CủA BạN