Các quốc gia hào phóng nhất năm 2016 đã được công bố

Quỹ hỗ trợ từ thiện đã phát hành Chỉ số Cung cấp Thế giới hàng năm, đặt tên cho các quốc gia hào phóng nhất thế giới năm 2016.

Năm nay Myanmar đã chính thức được xếp hạng là quốc gia hào phóng nhất trên thế giới, nói về truyền thống Phật giáo mạnh mẽ của quốc gia. Đối với châu Âu, Anh đứng đầu, trong khi Kenya được tiết lộ là hào phóng nhất ở châu Phi, Guatemala tuyên bố danh hiệu ở Mỹ Latinh và UAE được đánh giá là hào phóng nhất ở Trung Đông.

Các yếu tố như đóng góp tài chính, lòng tốt cho người lạ và tình nguyện đều được tính đến, nhưng CAF thừa nhận có chỗ cho lỗi vì nghiên cứu chỉ dựa trên khoảng 1.000 người được hỏi từ mỗi quốc gia được chọn.

Có lẽ đáng chú ý nhất là người dân Iraq đã được đánh giá cao nhất đối với người lạ, với người Libya đến trong một giây gần. Theo chỉ số ít nhất tám trong số mười người Iraq đã giúp một người lạ hoàn toàn trong tháng vừa qua - xác nhận rất nhiều câu chuyện của du khách về lòng nhân từ vô biên và lòng hiếu khách chân thành trong những quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.

Hãy xem danh sách 10 quốc gia hào phóng nhất thế giới trong danh sách mười một quốc gia dưới đây.

10. Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất

Hình ảnh qua Pixabay / CC0

9. Ireland

Hình ảnh qua Pixabay / CC0

8. Vương quốc Anh

Hình ảnh qua Pixabay / CC0

7. Indonesia

Hình ảnh qua Pixabay / CC0

6. Canada

Hình ảnh qua Pixabay / CC0

5. Sri Lanka

Hình ảnh qua Pixabay / CC0

4. New Zealand

Hình ảnh qua Pixabay / CC0

3. Úc

Hình ảnh qua Pixabay / CC0

2. Hoa Kỳ

Hình ảnh qua Pixabay / CC0

1. Myanmar

Hình ảnh qua Pixabay / CC0

Để LạI Bình LuậN CủA BạN