Video: bản chất của Ấn Độ

Khi công ty sản xuất Bed & Breakfast có trụ sở tại Paris liên hệ với chúng tôi với một video đã hoàn toàn nắm bắt được bản chất của Ấn Độ chỉ trong một phút, chúng tôi không thể không chia sẻ nó. Cho dù bạn đang cảm thấy hoài niệm về những cuộc phiêu lưu trong quá khứ của mình quanh tiểu lục địa hay chỉ đơn giản là tìm kiếm một số cảm hứng du lịch nghiêm túc, video này sẽ đưa bạn lên chuyến bay tiếp theo tới Delhi.

Để LạI Bình LuậN CủA BạN