Tour đi bộ Dublin: Temple Bar

Dublin Một đường phố của các nhạc sĩ đường phố cho khách du lịch dạo quanh những con đường rải đá cuội sống động của Temple Bar.

Dublin Designer giao dịch rất nhiều trên Cow's Lane trong Temple Bar.

Dublin được mệnh danh là Dublin

Dublin Đi bộ qua quận Temple Bar của Dublin

Để LạI Bình LuậN CủA BạN