Tour đi bộ trên kênh Venice Grand

Venice Các mái vòm của Santa Maria della Salute xem qua lối vào phía nam đến kênh đào Grand.

Để LạI Bình LuậN CủA BạN