Cuộc thi cover: Điểm nổi bật ở New Zealand

Vịnh đảo Ảnh từ Cuộc thi ảnh bìa của Frommer

bịp bợm Ảnh từ Cuộc thi ảnh bìa của Frommer

Cape Kidnappers Ảnh từ Cuộc thi ảnh bìa của Frommer

Nhà thờ Ảnh từ Cuộc thi ảnh bìa của Frommer

Sông băng Fox Ảnh từ Cuộc thi ảnh bìa của Frommer

Matamata Ảnh từ Cuộc thi ảnh bìa của Frommer

Giữa Wanaka và Queenstown Ảnh từ Cuộc thi ảnh bìa của Frommer

Hồ Wakatipu, gần Queenstown Ảnh từ Cuộc thi ảnh bìa của Frommer

Downtown Queenstown Ảnh từ Cuộc thi ảnh bìa của Frommer

Tác phẩm nghệ thuật tại Rotorua B & B Ảnh từ Cuộc thi ảnh bìa của Frommer

Nhà tắm ở Rotorua Ảnh từ Cuộc thi ảnh bìa của Frommer

Bể bơi Champagne ở Khu vực nhiệt Waiotapu, gần Rotorua Ảnh từ Cuộc thi ảnh bìa của Frommer

Sông băng Franz Josef Ảnh từ Cuộc thi ảnh bìa của Frommer

Hồ Taupo Ảnh từ Cuộc thi ảnh bìa của Frommer

Để LạI Bình LuậN CủA BạN