Trải nghiệm Fiji

Quan sát một buổi lễ đi bộ lửa Lễ đi bộ cháy, Fiji.

Trải nghiệm chế độ xem ngoạn mục và cảnh biển Calm, Fiji.

Tìm cát và lịch sử tại Công viên quốc gia Sigatoka Sand Dunes Công viên quốc gia Sigatoka Sand Dunes, Viti Levu, Fiji.

Kiểm tra kiến ​​trúc thuộc địa Anh trong kiến ​​trúc thuộc địa Suva, Suva, Fiji.

Chiêm ngưỡng hoa lan tại vườn của khu vườn khổng lồ ngủ của người khổng lồ ngủ, Fiji.

Để LạI Bình LuậN CủA BạN